OBS!

Viktig information till befintliga installationskunder.

UPPDATERAD 191020


Hej!


Ett blad vänds. Jag har nu en fast tjänst på Kungliga Dramatiska Teatern, i dagligt tal DRAMATEN, som scenelektriker.

Jag kommer att försöka stötta befintliga installations-kunder i mån av fritid, vilket naturligtvis kommer att vara väldigt begränsat.

Vardagar 06:30 - 07:30 är jag tillgänglig per telefon för att, om möjligt, hjälpa till med "hjälp till självhjälp" och eventuell, alternativ aktör.

Försäljning av PELLETS och RESERVDELAR fortlöper dock som vanligt.Mvh Magnus "Mange" Anuell

 


SPC-loggaHome

Made with Namu6